Stadsgrisar som stadsnära djur, i Göteborg och inom Göteborgs Stad.

Gödslad odlingsmark utan ogräs med stadsgrisar

Sedan 2009 har projektet Stadsjord (www.stadsjord.se) haft grisar inne i Göteborg. Syftet med att ha grisar har varit att förvandla gräsytor till gödslad odlings odlingsmark, som dessutom är fri från ogräs. Ogräsbekämpning på ett hållbart sätt, utan kemikalier.

I två år gick Stadsjords grisar i göteborgsstadsdelen Högsbo. Boende, företag med flera uppskattade initiativet och inga klagomål framfördes. Inte heller skadegörelse. Därefter har Stadsjord fortsatt till andra stadsdelar inom Göteborgs Stad. Till exempel till Majorna och fyra platser i Lundby.

Mervärde med stadsnära djur för medborgare och samhälle

Projektet Stadsjord vill utforska hur grisen i stadsnära miljö kan generera mervärden för den enskilda medborgaren och för samhället i stort – både inom staden och för regionen runt omkring.

Biologiska, kulinariska, pedagogiska och upplevelseorienterade värden

Stadsjord vill beskriva de biologiska, kulinariska, pedagogiska, upplevelseorienterade och praktiska värdena kopplade till utegrisar i stadsnära landsbygd.

Läs mer om Stadsjords projekt med stadsgrisar på www.stadsjord.se/portfolio/stadsgrisar.

Fotografi: Stadsjord