Om initiativet

Webbplatsen stadsnäradjur.se är ett initiativ av mig Andreas Larsson (@andreaslarsson).

Bakgrund

För en tid sedan fann jag Stadsnära Odling (www.stadsnaraodling.se). Jag värdesätter odling i allmänhet, samt lokal och hållbar odling i synnerhet. Att skapa ett hållbart samhälle är hos mig en drivkraft och mission.

Åretruntströvande betesdjur i vår stadsbild

Som uppvuxen i ett skogslandskap i de djupaste smålandsskogarna har jag som göteborgsbo avsaknad av djur i vår stadsbild och stadsmiljö.

Åretruntströvande djur i vår stad, med tillgång till mobila vindskydd med vatten och foder istället för traditionell ladugård, är en avsaknad. Djur i form av till exempel Highland Cattle, får och getter – betesdjur som på våra breddgrader mår bra av utomhusvistelse året om.

Hållbar naturvård kan innefatta hållbarhet ur aspekter som:

  • Ekonomiska
  • Ekologiska
  • Sociala
  • Politiska

På senare tid har mest hänsyn tagits till ekonomin och inte i samma utsträckning till de andra
aspekterna.

Ekologisk hälsa

Bra hållbarhet blir det om samtliga aspekter beaktas, för att både människans hälsa och naturens hälsa ska vara bra. För människan är beroende av ekologisk hälsa för sin hälsa, sin överlevnad och för att täcka sina behov.

Fler människor i städerna – mindre djur och natur

Alltfler människor bor dessutom i städer. De saknar den kontakt med naturen som är grundläggande för att förstå ekologiska sammanhang. Människan blir avskärmad från naturen och har (samt får) ingen koppling, relation eller förankring till naturen. Till exempel vart livsmedel i form av grödor och animaliska produkter egentligen kommer från, eller vart material till möbler, kläder etc har sin härkomst.

Utan att medborgarna har denna förbindelse till naturen har både medborgarna och samhället svårt att skapa en hållbar tillvaro – lokalt såsom globalt.

Syfte

Syftet med webbplatsen och initiativet Stadsnära Djur, för ökad naturvård och kulturvård samt ett hållbarare samhälle, är att för dig och övriga läsare berätta om min drivkraft. Drivkraften och viljan att öka antalet åretruntströvande betesdjur i vår stad.

Mål

Målet med webbplatsen och initiativet Stadsnära Djur är att:

  1. Göra initiativet spritt och uppmärksammat.
  2. Få kontakt med personer, företag, myndigheter, förvaltningar och/eller organisationer som vill vara med och förverkliga initiativet.

Vill du vara med och öka antalet stadsnära djur i Göteborg? Fyll då i formuläret nu på en gång!